Aktiviteter, Livsglæde, Sundhed!

Sundhedsteamet står bag initiativer og samarbejdsprojekter af sundhedsfaglig karakter og for os er sundhed både fysisk og mentalt!

Sundhedsteamet har et netværk af behandlere, undervisere samt andre inspirerende og motiverende personer, som udvikler projekter og kursusindhold til voksne og til familier.

Sundhedsteamet Kurser og Projekter er hjemmehørende i Horsens.

Vi er klassificeret som en aftenskole og medlem hos DOF - Dansk Oplysnings Forbund. 

Vi samarbejder med undervisere, andre foreninger og patientforeninger m.m.

Arrangementer, som ligger udenfor det sundhedsfaglige område, vil oftest være kurser, foredrag eller arrangementer, der har tilknytning til allerede afholdte eller planlagte arrangementer.

Vi tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter, natur-aktiviteter, og en række kreative forløb, - det er sundt for sjælen!

Har du en god ide til samarbejde eller projekt i samarbejde med Sundhedsteamet, så kontakt os.

Har du et ledsagerkort udstedt af DH eller Dansk Blindesamfund, kan du ansøge skolen om, at din ledsager må deltage gratis. Det er en forudsætning, at der er plads på holdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev